Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Australian Central Daylight Time (ACDT) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Australian Central Standard Time (ACST).

Παράδειγμα της θέσης: Adelaide
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων