Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Australian Eastern Daylight Time (AEDT) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Australian Eastern Standard Time (AEST).

Παράδειγμα της θέσης: Sydney
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων