Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Azores Time (AZOT) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Azores Summer Time (AZOST).

Παράδειγμα της θέσης: Ponta Delgada
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων