Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Central European Time (CET) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Central European Summer Time (CEST).

Παράδειγμα της θέσης: Paris
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων