Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη Ζώνη Chatham Island Daylight Time (CHADT) παρατηρούν τη θερινή ώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Chatham Island Standard Time (CHAST).

Παράδειγμα της θέσης: Waitangi
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων