Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Central Standard Time (CST) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Central Daylight Time (CDT).

Παράδειγμα της θέσης: Houston
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων