Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη Ζώνη Eastern Greenland Summer Time (EGST) παρατηρούν τη θερινή ώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε East Greenland Time (EGT).

Παράδειγμα της θέσης:
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων