Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Eastern Standard Time (EST) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Eastern Daylight Time (EDT).

Παράδειγμα της θέσης: New York
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων