Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Greenwich Mean Time (GMT) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε British Summer Time (BST), Irish Standard Time (IST).

Παράδειγμα της θέσης: London
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων