Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Lord Howe Standard Time (LHST) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε ().

Παράδειγμα της θέσης:
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων