Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη New Zealand Standard Time (NZST) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε New Zealand Daylight Time (NZDT).

Παράδειγμα της θέσης: Auckland
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων