Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη Ζώνη Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT) παρατηρούν τη θερινή ώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Pierre And Miquelon Standard Time (PMST).

Παράδειγμα της θέσης: Saint-pierre
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων