Σημαντική σημείωση:
Οι περισσότερες πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη Pacific Standard Time (PST) παρατηρούμε σήμερα Θερινής Ώρας.
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες πόλεις δεν χρησιμοποιείτε Pacific Daylight Time (PDT).

Παράδειγμα της θέσης: San Francisco
Χρησιμοποιήστε την μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσετε από την πόλη και όχι από τη ζώνη ώρας.

Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων

Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων